Professioneel e-mailgebruik: een stand van zaken

28/01/2015 - WORLD DATA PROTECTION DAY

« Terug naar overzicht

Op 28 januari 1971 ondertekende de Raad van Europa de Conventie voor de bescherming van individuen met betrekking tot de automatische verwerking van persoonlijke gegevens. Intussen wordt deze tekst wereldwijd gezien als de basistekst voor de bescherming van jouw en mijn privacy. Daarom riepen de EU, de Raad van Europa en Privacyautoriteiten 28 januari jaarlijks uit tot de World Data Protection day.

Deze conventie werd inmiddels door meer dan veertig Europese landen geratificeerd en vormde de basis voor de Europese Privacyrichtlijn en dus voor de nationale privacywetgeving in alle lidstaten van de EU. De Conventie heeft nog steeds een grote actualiteitswaarde, enerzijds omdat de ratificering ervan openstaat voor niet-Europese landen, die geen lid zijn van de Raad van Europa, en anderzijds omdat zij een aantal aangelegenheden regelt die buiten de bevoegdheden van de EU-richtlijn vallen, zoals staatsveiligheid en strafrecht.

Op Data Protection Day organiseren de verschillende betrokken nationale overheden vieringen, seminaries, workshops en informatiemomenten. De Belgische Privacycommissie bijvoorbeeld organiseerde hierover in het verleden al persconferenties om aandacht te vragen voor haar website www.ikbeslis.be, die kinderen en jongeren moet sensibiliseren voor de privacyrisico's die verbonden zijn aan het gebruik van bijvoorbeeld social networks.